neljapäev, 21. märts 2013

Püha müristus - mis toimub?

Kas saab ükskord  hooldekodudes toimuva  kontrolli alla?

Hea, et eile õhtul Pealtnägija vaatamata jäi. Öörahu huvides. Seepärast vahutan täna juba teist tundi üle ääre. Oi maeivõi!
See "juhatajatädi" (kõige leebem  nimi, mida klaviatuuril trükin, seesmiselt nimetan muidugi kõik oma leksikonis leiduvad vägisõnad) seal saates oli ikka nii süüdimatu, mis paneb arvama, et juhtivale kohale kandideerimise üks tingimus oli lauslolluse olemasolu.

Kuidas saab midagi sellist juhtuda ERIhooldekodu patsiendiga? Just "patsiendiga" mitte kliendiga nagu proua J (juhataja) korduvalt toonitas? Haige inimene on patsient, rääkitagu mis tahes.
Teovõimetu inimene tahtis jalutama minna ja ta pidi seda saama. Tiina Kangro ütles väga tabavalt, et kui joodik tahab kaheksanda korruse rõdupiirdel  balletti tantsida, siis kas ta peab seda teha saama.
Huvi pärast tahaksin teada missugune ülikool on J-le haridust tõendava diplomi andnud. Sellise, kus inimesel pole aimu, mis tähendab "skisofreenia" ja kuidas sellega toime tulla.

Ilmselt Lõuna - Eesti Haigla AS Erihoolekodusse võeti töötajateks või peenemalt klienditeenindajateks algharidusega inimesi, kes ei ole saanud mingit koolitust.
Sisekorraeeskirjad nõudsid, et teovõimetu inimene annab hooldekodust lahkudes allkirja?
Kõige hullem kogu loo juures oli see, et igasugune teovõime näis puuduvat just nimelt Juhatajal.

Meegomäe külas Võru külje all asuva asutuse tutvustavas osas on selgelt öeldud, et tegemist psüühikahäiretega inimestega (sh. tugevdatud toetusega hooldamine) Mida muud see siis tähendab kui ööpäevaringset valvet vastavalt haiguse kulgemisele.

Noormehel diagnoositud
Skisofreenia on psüühikahäire millele on omased häired tajumises (hallutsinatsioonid), mõtlemises (luulud, sundmõtted), tundeelus ja tahteelus (ükskõiksus enda ja ümbruse suhtes, omaalgatuse puudumine)
Skisofreenia sagedus üks saja inimese kohta
Kuna skisofreenia tekkepõhjused on selgusetud, siis põhjuslikku ravi ei ole.
Ravitakse neurolptikumitega (keemiliste ühenditega)
Skisofreenia on haigus, mis ei lõppe haigusest tekkinud surmaga.
Haigus on süvenev, kaasneb töövõimetus

Erihooldekodud ongi psüühiliste erivajadustega inimeste jaoks mõeldud hoolekandeasutused, kus vajadusel tagatakse ööpäevaringne järelvalve.


§ 13. Isiku teovõimetuks tunnistamine
(1) Kohus võib huvitatud isiku nõudel tunnistada teovõimetuks isiku, kes vaimuhaiguse või nõrgamõistuslikkuse tõttu kestvalt ei suuda oma tegude tähendusest aru saada või neid juhtida. Tema üle seatakse eestkoste.
(2) Teovõimetuks tunnistatud isiku nimel teeb tehinguid tema eestkostja. Teovõimetuks tunnistamisel võib kohus otsustada, milliseid tehinguid võib teovõimetuks tunnistatud isik ise teha.

Nendele, kes ei tea, millest ma siin kokkuvõtvalt rääkisin: Paar nädalat tagasi lahkus nn. Meegomäe hooldekodust personali teadmisel 25 aastane noor inimene, kes leiti järgmisel päeval surnuna.
Artiklid ilmusid tänases Päevalehes, Õhtulehes ja toimunut kajastas Pealtnägija.

4 kommentaari:

Bianka ütles ...

Oi kui palju püha müristamist kostub viimasel ajal :D

Konkreetset lugu lugemata arvan, et nii võib hüüatama jäädagi, kas Pealtnägijas või ajalehtedes korra nädalas ilmub aina uusi uskumatuid lugusid, mida juhtuda ei tohiks, aga siiski nii on. Arvan sedagi, et selle Juhataja kohale võimekate ja suurepäraste spetsialistide järjekorda pole, sellele vaatamata, et töötuid ja kõrgelt haritud sotsiaaltöötajaid ilm täis. Või siis oleksid need koolipingist tulnud veel saamatumad nii keerulise valdkonna juhtimises. Ega sa isegi sellisest töökohast ei unista...

Emmeliina ütles ...

jälle kümnesse :D

jõudsin alles toibuda kui uus hirmus sündmus sisse sõitis: Tamsalus tapeti erikooli tüdruk kusjuures tapjaks sama kooli poiss (nii sain aru) Mõlemad 15 aastased. Porkuni kool ei ole käitumishäiretega, vaid vaimupuudega laste kool.

Jääb üle vaid nentida: inimene mõtleb, jumal juhib ja on asju, mida muuta ei saa.

Meie riik ei suuda 20 aastaga koolitada - kasvatada sellist sotsiaaltöötajate põlvkonda nagu näiteks Rootsis ja Soomes. Meil pole ei usku ega moraali.
imetlen soome misjonäre, kes mu kodukirikus toimetavad - milline lugupidamine elu ees.

Emmeliina ütles ...

Kersti Aasmets, 11:35, 23. märts 2013 Olen Vaeküla kooli direktor ja kinnitan, et kahtlustatav poiss õpib Vaeküla, mitte Porkuni koolis. Ja ohvergi polnud Porkuni kooli õpilane. Ajakirjanikud peaksid enne meedias kajastamist selliseid fakte kontrollima, et kooli nimi asjata kannatada ei saaks. Kuid kooli selliste julmurite kasvatamises küll süüdistada on väär. Selle pere tausta teades on see ootuspärane koduse kasvatuse/eeskuju tulemus. Kui lapsed kasvavad peres, kus suhtlemine toimub karjudes ja ropendades ning toimuvad pidevad joomingud ja kaklused, siis väga vähesed noorukid suudavad teadlikult sellisesst keskkonnast abita välja rabeleda. Emalt oleks tulnud ammu kasvatuslikud õigused ära võtta ja lapsed eestkostele anda. Käesoleval aastal on poiss väga palju koolist puudunud, ema sõnul joob ja tema ei saa midagi teha. Samuti pole KOV suutnud ei ema ega poissi mõjutada ja kooli suunata. Kool on õppe-kasvatusasutus, mitte koduse kasvatuse teostaja ja koduse "praagi" eest vastutaja. 18. märtsil käisin laste väärkohtlemise temaatilisel seminaril, kus soovitati olukorras, kus KOVi lastekaitse tegevus soovitud tagajärgi ei anna, pöörduda otse kohusse. Kui kohalik kogukond taoliste vanemate räuskavaid liikmeid kardab ja midagi ette võtta ei julge, siis kohtult saab abi kindlasti ja kiiresti. Laste väärkohtlemisega (ka alaealisel alkoholitarbimist lubada on väärkohtlemine) seotud kohtutoiminguid ilmselt ei venitata, sest aeg tiksub laste kahjuks. Kahjuks ei teadnud keegi koolitusel viibijatest, et selline võimalus on olemas. Nii meiegi koolis arvasime, et kui oleme teavitanud kohalikku lastekaitset, oleme omalt poolt kõik vajaliku teinud. Nüüd tean ja edaspidi seda kindlasti seda võimalust vajadusel kasutan.

Emmeliina ütles ...

Siit ongi näha, kui targalt ( tegelikult SÜÜDIMATULT ) käitusid meie poliitikud, kui sotsiaalharta ratifitseerimisel kõik need punktid, mis kohustavad valitsust tagama riigialamatele inimväärset elu, välja jätsid. Vaja oleks korraldada üleriigiline


Äripäev arvutas välja, millised palgad meil oleksid, kui võtta aluseks parlamendi liikme ja spetsialistide palga suhe Lääne-Euroopa riikides ning kanda see üle riigikogu liikme palka.
Arvutuse tulemusel peaks arstide kuusissetulek algama 2900 eurost, raamatupidajal alates 2200, inseneril alates 2000, õpetajal alates 1500, päästjal alates 1300, medõel alates 1200, oskustöölisel alates 1000 ja kassapidajal alates 950 eurost.tungiv nõudmine ja referendum sotsiaalharta teemal.